KESKUSTAN PAIKALLISYHDISTYS

Vuosisata työtä suomalaisten hyväksi

 

Keskusta on omaleimainen ja ainutlaatuinen poliittinen liike. Sen aate ja historia on juontavat juurensa talonpoikaisuudesta ja Santeri Alkion edustamasta nuorsuomalaisuudesta.

Puolueeseen liitytään jäseneksi paikallisyhdistykseen. Keskustan Alatemmeksen paikallisyhdistys on aktiivinen toimija paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti. 

Paikallisyhdistyksemme jäsenistä Limingan kunnanvaltuustossa vaalikaudella 2017-2021 on Juho Pakaslahti ja Jan Väliheikki sekä varavaltuutettuna Anne Kiljo-Pietilä.